Dự án Cồn Tân Lập, Xương Huân, Nha Trang

Hi?n t?i bên mình ?ang có r?t nhi?u lô ??t ? khu dân c? C?n Tân L?p, P. X??ng Huân, TP. Nha Trang. ?u tiên ch?n khu LK3A, LK 1A, BT1A. Nhanh tay ch?n ?? có các lô li?n k? v? trí ??p, giá r?.
+ Hình th?c thanh toán: 100% ti?n chênh + 50% ti?n ?? HD g?c.
+ Pháp lý: Ch? ??u t? là T?ng Cty Sông ?à Th?ng Long.
HD ??t c?c. Thanh toán ?? 100% m?i ra HD mua bán.
M?i chi ti?t xin LH: 0989 926 560 – Giang

 Evgeny Svechnikov Jersey