? MỞ BÁN (đợt 1) DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM VĨNH HẢI TRUNG TÂM NHA TRANG

 • Giá: 6,2 triệu

 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

 • Tên liên hệ: Mr Giang

 • Điện thoại: 0989.926.560

 • Email: hoanggiang.nhatrang@gmail.com

khu-do-thi-nam-vinh-hai

 Khu v?c l?p quy ho?ch có t?ng di?n tích 32,8817 ha

 • ??
  1. Ch? ??u t?: Công ty C? Ph?n V?t T? Nông S?n – Apromaco.
  Top 74/500 doanh nghi?p l?n Vi?t Nam 2015 theo VNR500.
  2. V? Trí:
   Phía B?c giáp ?ài phát x? khu v?c ??ng ?? và KDC.
   Phía Nam giáp ???ng Nguy?n Khuy?n.
   Phía ?ông giáp KDC.
   Phía Tây giáp ???ng s?t B?c – Nam, Khu B?c Hòn Nghê.
   T?a l?c trên ???ng Nguy?n Khuy?n, P. V?nh H?i, Nha Trang, Khánh Hòa.
   Khu ?ô th? Nam V?nh H?i n?m ??i Di?n b?nh vi?n Gia Li?u
   Cách Bi?n Nha Trang 1,8 km
   Cách ch? V?nh H?i 600m
   Cách khu du l?ch t?m bùn và ngh? d??ng I- resort 650m.
  3. Pháp lý: S? ??.
  4. Quy?n l?i:
 • Giao s? ?? ngay, không c?n xây d?ng.
 • Ngân hàng Vietcombank h? tr? vay v?n 70% cho nhà và ??t.

==> Liên h? ngay hôm hay ?? ch?n lô ??p.
Hotline: 0989.926.560

 Johnny Hekker Authentic Jersey