Bán đất mặt tiền Đ.Phạm Văn Đồng – Đối Diện cổng chính bến Du Thuyền – LH: 0989 926 560 – Mr Giang

C?n bán lô ??t m?t ti?n ???ng Ph?m V?n ??ng – V?nh Hoà:

V? Trí: ??i di?n b?n Du thuy?n 5* cu?i n?m 2017 khánh thành
Di?n tích 10 x 13 = 130m2
H??ng ?ông
???ng r?ng 20m
??t ???c phép xây d?ng t? do, không theo quy ho?ch, n?m h??ng bi?n, view ??p,….
Thích h?p xây khách s?n kinh doanh ho?c ??u t?.
Hi?n tr?ng ?ã có nhà ??p và gara ?? ô tô
Giá bán nhanh 81tr/m2
Pháp lý: S? ??
Liên h? ?? bi?t thêm chi ti?t: 0989 926 560 Rashod Hill Jersey